Ny rapport visar åter stora skillnader i antibiotikaförsäljning för djur i Europa

Det är fortsatt stora skillnader i hur mycket antibiotika som säljs för djur i olika länder. Island, Norge och Sverige har den lägsta försäljningen.

Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vårt land sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika.

Hela artikeln
SVA: Ny rapport visar åter stora skillnader i antibiotikaförsäljning för djur i Europa ››

2017-10-17