Utredning om animalierådgivning börjar underifrån

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att inom ramen för Livsmedelsstrategin se över rådgivningen inom animalieproduktionen. Under hösten ska lantbrukare intervjuas för att ge sin bild av vad som finns i dag och vad som behövs framöver.

En sak som ska utredas är om det är möjligt att göra något liknande som dagens Greppa Näringen, som är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Utredning om animalierådgivning börjar underifrån ››