Ny studie visar hållbarhetsvinster med svensk ullproduktion

Foto SWI

Pressmeddelande från Axfoundation

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt lett av Axfoundation analyserat hållbarheten för svensk ull. Resultaten tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.

– Svensk ull kan erbjuda både lägre klimatpåverkan och vattenanvändning jämfört med importerad. Dessutom är Sveriges djurskyddsregler ofta striktare än andra länders, med lägre antibiotikaanvändning som positiv konsekvens. Svensk ull har absolut potential att bidra i omställningen till en hållbar textilindustri, säger Elvira Molin, livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Idag förbrukar textilindustrin stora mängder resurser och har stor miljö- och klimatpåverkan. En förändring som behöver ske inom produktionen är att i högre grad använda, eller snarare återgå till att använda, hållbara råvaror för textil. Ull är ett bra exempel på en sådan råvara eftersom det är ett naturligt och förnybart material som kan återanvändas, eller brytas ned i naturen och på så sätt minskar miljöpåverkan från materialet.

Nu märks däremot en förändring på marknaden där allt fler svenska varumärken inom mode, outdoor och heminredning vill köpa in just svensk ull. Enligt projektet The Swedish Wool Initiative som står bakom hållbarhetsanalysen finns intresse för att utöka användningen till allt från fintextil, till foder i jackor och vävda mattor.

– För att stärka expansionen av svensk ullindustri behöver vi lösa knutar som kvalitetssäkring, prissättning och infrastruktur för att bearbeta ullen. Det är frågor som nu hela branschen tar sig an genom Swedish Wool Initiative. Den här studien är ett viktigt steg för att ta reda på ullens övergripande hållbarhetspåverkan, säger Johan Sidenmark projektledare på Axfoundation.

Läs hela pressmeddelandet

Ladda ner rapporten