Nya fynd av Schmallenbergvirus i Danmark och Finland

Källa: SVA
Danmark har konstaterat smitta med Schmallenbergvirus hos totalt 54 djur i 21 nötkreatursbesättningar. Nötkreatur på Åland har också hittats positiva för antikroppar mot viruset. Det finns inga misstänkta fall i svenska besättningar i nuläget.

Var uppmärksam på symtom
Jordbruksverket och SVA vill påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom. Än så länge finns inga rapporter om sjukdom såsom feber, matvägran, nedsatt mjölkproduktion hos mjölkkor eller diarre i svenska besättningar. Svidknottsäsongen är i princip redan över men Jordbruksverket och SVA vill ändå påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom.

En ny övervakning i Sverige kommer att göras under hösten 2012 för att se om ytterligare djur i svenska besättningar smittats med viruset utan att djuren visat sjukdom.

Läs mer på SVAs hemsida ››