Schmallenbergvirus – resultat av vårens svenska övervakning

Källa: SVA och SJV
Analyserna från vårens övervakning i Sverige av det nya Schmallenbergvirus är klara. Schmallenbergvirus ger sjukdom hos djur som kor, getter, får och andra idisslare. Inget virus har hittats. Ett fåtal djur i södra Sverige har dock kommit i kontakt med smittämnet och uppvisar antikroppar.

Sammanfattningsvis har prover tagits från sammanlagt 91 foster framför allt lamm och kalvar, alla har varit negativa för virus. 648 tankmjölksprover, d.v.s. samlingsmjölk från mjölkgårdar, har analyserats för antikroppar och 600 individprover från får. I detta material har tre nötkreatur och ett får visat sig ha antikroppar mot SBV, samtliga sannolikt smittade under 2011, men det finns inga tecken på att viruset skulle ha fått fäste i landet.

Läs mer på SVAs hemsida ››
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››