Nya regler för sortering av lantbruksplast

För att bättre kunna materialåtervinna den insamlade lantbruksplasten och därmed få en högre kvalitet och en så låg återvinningsavgift som möjligt, ska lantbruksplast sorteras i två fraktioner, en vit och en färgad. Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.

Läs om återvinning av lantbruksplast och hantering av plasten på rätt sätt på Svepreturs hemsida. Hitta din närmaste insamlingsplats här.

Foto Elof Nilsson