Nyårsbrev från vår ordförande

GOTT NYTT FÅR-ÅR 2022!

Hoppas att ni alla har haft en God Jul med god julmat och trevligt umgänge med nära och kära. De flesta av oss har kunnat njuta av ett underbart vinterväder denna julhelg.

Ett år går fort och vi passar på att summera vad som hänt under året, samtidigt som vi blickar framåt inför kommande år och nya utmaningar.

Pandemin fortsätter hålla sitt grepp om oss, även om läget är något bättre än förra året. Tur att vaccinet finns och att så många har vaccinerat sig. Vi hoppas att vi inte får så hårda restriktioner under kommande vår, utan kan ha ett någorlunda normal liv.

Under våren blir det två digitala träffar. Den första den 19/1 med tema AU-uppfödda lamm, där bland annat en forskningsstudie som avslutas nu vid nyår kommer att presenteras. Nästa träff blir den 9/3 och då är temat vallodling.

Hoppas verkligen att vi kan genomföra stämman i maj som Östgötalamm håller på att planera, planen är att vi ska träffas i Vadstena. Men vi får vara beredda på att ändra och anpassa oss efter förutsättningarna och vad Folkhälsomyndigheten råder oss till.

Även under året som ligger bakom oss har SF och lokalföreningarna haft många aktiviteter, med både digitala träffar och fysiska under sommar och höst, vilket har varit väldigt värdefullt.

Många träffar som rör ull har det varit under året, bland annat om hur vi löser logistiken kring hantering och transporter. Nämnden för hemslöjdsfrågor jobbar intensivt med den frågan. Projektet Swedish Wool Initiative, där vi är med i referensgruppen, har fått pengar beviljade till att skala upp användningen av svensk ull till en industriell nivå och att bidra till en omställning mot cirkulär och hållbar textilindustri. Projektet pågår under 2021-2023.

Vi gläder oss över att vi i år har ökat både seminanslutningen och antal sålda strån till våra medlemmar. SF har också sålt doser till Danmark och Norge. Nu måste vi se över vilka möjligheter som står till buds för att kunna fortsätta med en ny seminstation någonstans i landet. Byggnaden vi har fått använda på Alebäck är nu riven, så där blir det inget mera. Kom gärna med förslag!

Gård & Djurhälsan har fått ny VD, Håkan Henriksson. Han har tidigare haft olika befattningar på Jordbruksverket. Även anslutningen av fårbesättningar har ökat, vilket är positivt.

Fårets dag hölls i riksdagen i november och där lyfte vi lammnäringen till våra högsta beslutsfattare. Vi i styrelsen är säkra på att vi satt några klövavtryck efter den respons vi fått av den dagen. Det var en stor miss att de inte fick tekniken att fungera med Zoom-länken, men presentationer finns på vår hemsida. Tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog till denna dag! Gemensamt för vi fårfrågorna framåt.

SF hoppas att ett nytt projekt vid namn ”Digital stressfri hantering av får” ska kunna starta upp under året. Det handlar om automatiska vägningar och temperaturmätningar av lamm och får, för att på tidigt stadie upptäcka hälsostörningar. LRF är projektägare med Helena Stenberg som ansvarig. Gruppstöd är beviljat och projektansökan som ska lämnas in under våren skrivs nu, vi får hoppas att den blir beviljad.

Vi går in i ett nytt år, men även flera nya perioder som kommer att påverka vår näring.

Regeringen har presenterat sin plan för jordbrukspolitiken för åren 2023-2027, CAP. Vissa ersättningar kommer att stärkas, samtidigt som vi ser att gårdsstödet kommer att sänkas. Positivt för fårnäringen är att djurenehetsberäkningen för får kommer att höjas till 0,2, ökade stöd för naturbetesmarker samt att djurvälfärdsersättningen höjs med 50 kr. Vi skrev mer om detta i ett veckobrev i mitten av december.

Vi svarade på Naturvårdsverkets remiss om ny strategi för viltförvaltning. Det har kommit in många svar och fler än vi har ”sågat förslaget”. Enligt vad vi vet behandlas förslaget nu, och den nya strategin ska gälla från och med sommaren. Nu är det dags att politikerna fattar mod och följer upp vad som beslutades i Rovdjurspropositionen 2013!

Ersättningar vid skada, de ersättningar som går att påverka via viltskadeanslaget, har fått en rejäl översyn och är nu bättre i fas med verkligheten. Ersättning för rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark och ersättningarna som ligger under minimistöd och statsstödsregler kan vi tyvärr inte påverka så enkelt. Jag känner till 6 djurägare i Örebro län som nått taket enbart genom ersättning för röjning under RAS-stängsel. Här får vi fortsätta att försöka påverka politiker i alla led, både lokalt och på riksnivå.

Ett stort orosmoln inför 2022 är de kraftigt ökande priserna på diesel, gödning, foder och andra förnödenheter. Friska djur med bra näringsförsörjning som växer snabbt med en kort omloppstid brukar vara det mest lönsamma, så ta råd och hjälp av rådgivare hur ni bäst hanterar situationen på er gård och utifrån era förutsättningar. Det höga avräkningspris vi haft äts snabbt upp av de starkt ökande kostnaderna. Hoppas politiker förstår allvaret och tar åt sig budskapet om det krispaket som LRF föreslagit till de gröna näringarna.

Även i riksdagshuset har det varit turbulent, med olika regeringsbildningar och upplösningar, men vi fick en landsbygdsminister till slut. Hoppas verkligen att hon sätter sig in i de gröna näringarnas problem och gör handling av det hon pratar om. Vi går in i ett valår och då brukar politiker vara lyhörda för vad väljare tycker. Här måste vi alla göra vår röst hörd och föra fram våra problem och budskap. Uppmanar er att ta alla chanser att påverka i stort och i smått, det är tillsammans vi kan göra skillnad för vår näring!

Livsmedelsstrategin måste bli verkstad och inte bara en vision, den måste genomsyra alla led för att vi ska kunna bygga upp en lönsam och hållbar matproduktion i vårt land. Vårt mål borde vara att öka lammproduktionen med några procent varje år, för vi kan producera lamm i vårt avlånga land. Statistiken visar att vi hade en svag ökning av antalet får vid juniräkningen 2021, så låt oss hjälpas åt så att den trenden håller i sig.

Vi ska vara mycket stolta över fårnäringens mångfald och den produktion vi har med friska djur, låg antibiotikaanvändning och som är gynnsam för biologisk mångfald. Allt vad fåren producerar, kött, mjölk, ost, glass, skinn, ull och naturvård, bidrar med pengar till både små och större företag. Kom ihåg att ni är väldigt viktiga i livsmedelskedjan, var stolta över det!

Utan bönder får vi gå hungriga, nakna och nyktra!

Gott Nytt 2022 till er alla!

Gudrun Haglund-Eriksson
Ordförande och rovdjuransvarig Svenska Fåravelsförbundet

Nu kommer 2022 och många fina lamm hoppas vi på. Foto Hälla Gård

Foto översta bilden Gudrun Haglund-Eriksson