Vargrevir, löpande uppdatering 2021/2022

Under inventeringsperioden 1 oktober–31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg.

Se aktuella (dock preliminära) uppgifter här.