Nyheter i årets avelsvärdering

Nyhetsbrev från Elitlamm juli 2013

I årets första avelsvärdering kommer ytterligare två avelsvärden att publiceras. Du som har Gotlandsfår eller Leicester och mönstrar för pälsegenskaper kommer att få ett avelsvärde för lockstorlek. Gotlandsfåren får dessutom ett avelsvärde för färgnyans. Båda avelsvärdena baseras på mönstringsresultatet, d.v.s. bedömningen av pälsen som görs vid ca 110 dagar. Information från lammet själv och/eller släktingars resultat ingår i beräkningarna. Dessutom kommer säkerheten på avelsvärdena att publiceras för första gången.

Lockstorlek
Hur tolkar man då avelsvärdet för lockstorlek? Har du t.ex. en bagge med ett avelsvärde över 100 för lockstorlek betyder det att baggen förväntas få lamm med större lock än genomsnittet för rasen. Har baggen ett värde lägre än 100 antas han ge lamm med mindre lock. Hur du väljer beror alltså på åt vilket håll du vill i din avel.

Färgnyans
Gotlandsfåren får även ett avelsvärde för färgnyans. Ett djur med avelsvärde över 100 för färgnyans förväntas ge mörkare avkommor än genomsnittet för rasen. Ljusare fällar fås om du väljer djur under 100. Färgnyans har en hög arvbarhet (0,7). Det betyder att egenskapen relativt enkelt kan förändras genom avel.
Vad varje enhet är värd

Avelsvärdena presenteras som relativtal där 100 är rasens medelvärde för egenskapen. Hur mycket varje relativtalsenhet är värd i poäng skiljer mellan egenskaperna lockstorlek och färgnyans, samt mellan raserna. Du behöver känna till medeltalet bland aktiva djur och vad en enhet betyder i faktiska tal. En relativtalsenhet kan betyda väldigt lite i poäng, därför ska man vara försiktig med att välja djur med avelsvärden inom ett alltför snävt intervall. Dessutom är avelsvärdena endast en skattning på vad som förväntas nedärvas. Vi kan inte med säkerhet veta vad resultaten kommer att bli för en enskild avkomma.

Läs mer om värdet av en relativtalsenhet i artikeln Nyheter i årets avelsvärdering. Observera, den kontaktuppgift som finns sist i artikeln är inte aktuell. Klicka här för aktuella kontaktuppgifter till SFs represntanter. Kontakta ansvarig för avelsfrågor när det gäller frågor om avelsvärderingen.

Säkerhet
Nytt för i år är också att du kan se säkerheten på dina djurs avelsvärden. En säkerhet har ett värde mellan 0 och 1 (= 100 % säkerhet) och ger oss information om hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Säkerheten kan förbättras när ytterligare information tillförs via avkommor eller andra släktingar. Avelsvärden som publiceras är alltid den bästa skattning som kan göras av egenskapen vid tillfället oavsett säkerhetens nivå. Du som har Elitlamm Avel & Produktion kan se säkerheten på Djurkortet, under fliken Avel.

Var hittar jag de nya avelsvärdena?
Avelsvärdena hittar du som vanligt på fliken Avel på Djurkorten, samt på Djurförteckningarna i Elitlamm. Tänk på att du måste ändra listans utseende och bocka för de nya avelsvärdena för att de ska dyka upp på Djurförteckningen.

Du som har Elitlamm Avel Mini hittar avelsvärden under sidan Mönstringsresultat.

Gammalt och nytt
I och med att den nya avelsvärderingen utvecklades togs beslutet att den gamla avelsvärderingen (där relativ vikt, relativ pälspoängsumma, lammindex ingick) tas bort. Kvar blir korrigerad vikt som ett hjälpmedel för korsningsbesättningar, och raser som ännu inte avelsvärderas, att kunna jämföra lammens vikter vid 110 dagars ålder. De korrigerade vikterna korrigeras för: lammets kön, moderns ålder, kullstorlek under uppväxten och lammets ålder. Däremot går det inte att använda korrigerade vikter för att jämföra djur i olika besättningar.

Har du en korsningsbesättning och ska köpa in ny renrasig* bagge? Fråga efter hans avelsvärden så kan du se hur mycket bättre (eller sämre) än genomsnittet för sin ras han förväntas vara för bl.a. tillväxt, ev. pälsegenskaper samt slaktkroppsegenskaper. De nya avelsvärdena är beräknade med modern BLUP-metodik och ger oss den bästa skattningen vi kan få av ett djurs nedärvningsförmåga. Nu kan du jämföra djur av samma ras i olika besättningar och i olika åldrar, vilket inte varit möjligt tidigare. Dra nytta av avelsvärdena när du ska gallra i din besättning eller köpa in djur. Läs mer i Tolkningsguiden i vår kunskapsbas.

Årets nästa och sista brytdatum för indata i Elitlamm är söndagen den 18 augusti. Vår förhoppning är att så många besättningar som möjligt kan lägga in sina mönstringsuppgifter före detta datum. Då ligger lammets egna registreringar som grund för avelsvärdet och ger därmed en säkrare skattning.

Med varma sommarhälsningar

Titti Strömne, Elitlamm Avel

*raser som avelsvärderas är: Gotlandsfår, Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxford down, Shropshire eller Jämtlandsfår