Nyhetsbrev Elitlamm

Nyhetsbrev från Elitlamm juni 2013

Nya vägningssidor

Lammvägning
Nu har vi bytt ut de gamla vägningsregistreringssidorna för lamm till en ny sida. Du hittar det under menyn Vägning-Registrering-Lammvägning. I menyn fanns det tidigare två sidor; en för registrering med djur i en lista och en där man själv skrev in numren. Så kan man göra i fortsättningen också, men de samlas under en och samma meny. Sidan använder sig av nyare teknik och tydligare design, i övrigt kommer du att känna igen de gamla funktionerna.

Nyttan med vägningar
Vägningar av lammen ger många fördelar, förutom de mest uppenbara att man ser att lammet ökar i vikt. Det är också en viktig del i hälsoarbetet, ett lamm som inte växer kan vara en indikation på sjukdom. Om du följer upp tillväxten mellan vägningarna så kan du lättare beräkna om du ska öka eller sänka fodertillgången. På sidan Vägning-Listor-Vägningslista lamm kan du välja att se flera olika beräkningar; tillväxt sedan födelsen, senaste tillväxt, tillväxt till avvänjning och tillväxt från avvänjning.

När du har gjort två vägningar av ett djur så finns det underlag för att göra en slaktprognos för att kunna skicka djur till slakt i rätt tid utan att de är för magra eller för feta. När djuret är slaktat kan du sedan följa upp slaktresultatet på sidan Lammslakt-Resultat-Lammutfall. Med minst två vägningar (varav en inom 20 dagar från slaktdatumet) kan programmet beräkna levandevikt precis vid slakt och lammutfall.

Mönstring och 110-dagarsvikt
När du har fyllt i 110-dagarsvikten i mönstringsmenyn Avel-Mönstring-Registrera mönstring tillsammans med övriga mönstringsuppgifter så förs den vikten även över till vägningsmenyn. Du behöver alltså inte registrera dubbelt. Observera att du inte ska registrera 110-dagarsvikt i vägningsmenyn.

Avelsvärdering och 60-dagars respektive 110-dagarsvägning
Avelsvärderingen för Tillväxt baseras på två vägningar; 60-dagarsvikt och 110-dagarsvikt. Du registrerar dem lite olika. Eftersom 60-dagarsvikten enbart är en vägning utan tillhörande mönstring, så registreras den vägningen i vägningsmenyn. Programmet väljer ut den vikt som ligger närmast 60-dagarsvikt. 110-dagarsvägningen görs alltid i samband med mönstring och registreras därför i avelsmenyn.

Tackvägning och hullbedömning
En helt ny sida för vägning av vuxna tackor med möjlighet att registrera hullbedömning finns också med. Om tackorna är i god kondition med bra hull vid kommande betäckning är mycket vunnet.

Vi önskar en skön sommar!

Britt Andréasson
Elitlamm