Nytt ullmellanlager på Strömma Naturbrukscentrum i Sjuhärad

Strömma Naturbrukscentrum drar igång ullinsamling via ett Leader-finansierat projekt. Målsättningen är att fler fårägare ska kunna lämna in sin ull. Tanken är att förbättra logistiken kring ullinsamlingen i Sjuhärad och därmed också i Västsverige. Inlämningen beräknas dra i gång hösten 2024.

Genom en pilotinsats där man ser naturbruksskolorna som möjliga hubbar vill man nu prova med ullmellanlager på Strömma Naturbrukscentrum. En affärsmodell kommer tas fram som andra naturbruksgymnasier kan ta efter för att i sin tur starta ullmellanlager.

Projektet samarbetar med Västkustens ullinsamling, som är den enda ullstationen på den västra sidan av Sverige. Övriga samarbetspartners är bl a Arena för svensk ull, Sjuhärads fåravelsförening, Sätila of Sweden, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Halland. Därtill tillkommer flera aktörer som projektet på olika sätt kommer att samarbeta med.

Projektet är nu i ett första skede att iordningsställa lokalerna för ullmottagningen. Personal ska genomgå utbildning för att lära sig hantera, sortera och lagra ullen i samband med inlämning av ull. Därefter kommer det även erbjudas kompetenshöjande insatser för fårägare.

Utbildningsinsatserna och ullinsamlingen vänder sig till fårföretagare i närområdet och projektet vill därför komma i kontakt med intresserade för att skapa ett brett kontaktnät som möjliggör en bred samverkan kring ullinsamlingen och ullens värdekedja. Intresserade fårföretagare och aktörer inom ullbranschen uppmanas att ta kontakt med projektet för vidare samarbete och för att lämna sin ull.

Projektledare: Sabina Hualpa Blomgren, Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0511-248 39, sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se

Driftchef: Mats Hägglund, Strömma Naturbrukscentrum
Tel: 0763-166701, mats.hagglund@strommanaturbruk.se

Djurskötare/instruktör: Sara Persson, Strömma Naturbrukscentrum samt ordf Sjuhärads
fåravelsförening
Tel: 0709-100520, sara.persson@strommanaturbruk.se