Opinion: Regeringen måste bidra mer till landsbygdsprogrammet

Öppna landskap och biologisk mångfald tar många för självklart. Kor och får som betar, vårblommor i ängsmarkerna och surrande flugor. Men faktum är att utan ett svenskt jordbruk skulle det inte existera.

Det skriver företrädare för fem svenska lantbruksorganisationer, varav en är Svenska Fåravelsförbundet.

Läs debattartikeln på Land Lantbruk & Skogsland ››