Oro för resistens hos parasit

Svensk forskning visar nu de första tecknen på resistens mot avmaskningsmedel hos parasiten stora leverflundran hos nöt.

Forskningsprojektet har genomförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, med stöd av Stiftelsen Lantbruksforskning efter signaler om att behandling mot parasiten Fasciola hepatica inte når full effekt.

Leverflundra är numera förhållandevis vanlig hos får och nöt. Enligt uppgifter från exempelvis länsstyrelsen i Västra Götaland visar slaktstatistik som sammanställts för länet på en ökning av leverskador orsakade av parasiten.

Hela artikeln
ATL: Oro för resistens hos parasit ››