Osynlig grässvamp i fodret

Svampar av släktet Neotyphodium kan förekomma i vallgräs utan att ge några synliga symptom på växten. Dessa så kallade endofytiska svampar bildar alkaloider som är giftiga för växtätare.

När sådant foder äts av hästar, nötkreatur och får kan de drabbas av bland annat reproduktionsstörningar. Tidig fosterdöd, förlängd dräktighet och dålig mjölkproduktion är vanliga symptom.

Dräktiga ston med misstänkta symptom bör få annat foder minst en månad före beräknad fölning. Exempel på andra problem hos hästar som har ätit alkaloidhaltigt foder är förhöjd andnings- och hjärtfrekvens. Hästar i träning behöver då en längre återhämtningsperiod efter ansträngning.

Neotyphodium lever helt inuti sin värdväxt och sprids inte från planta till planta. När ett infekterat gräsfrö gror och skott växer ut fortsätter svampen att växa i den nya plantan och in i de nya fröna. Man behöver mikroskop eller biokemiska och molekylära metoder för att kunna se om ett gräs är infekterat eller inte. I flera andra länder kan man köpa utsäde med deklarerad frihet från endofyter, men inte i Sverige.

Forskare vid SLU i Umeå och SVA i Uppsala har tillsammans med en veterinär sammanställt kunskap om problemet i Svensk Veterinärtidning och uppmanar nu veterinärer som uppmärksammar liknande symptom att höra av sig.

Källa: Notiser från SLU 4/2011