Pengar till stängsel mot rovdjur

Alla län utom Gotland får nu pengar för stängsel som ska hindra rovdjur att angripa betesdjur. Jordbruksverket har fördelat pengarna efter de mest aktuella uppgifterna om var rovdjuren finns.

Länsstyrelserna får tillgång till sin pott direkt utan att behöva ansöka från Jordbruksverket.
– Fler länsstyrelser kan nu arbeta förebyggande  och betala ut ersättning för rovdjursstängsel på ett smidigare sätt än tidigare,säger Emma Svensson på Jordbruksverket.

 

20 miljoner kronor till länen


Länen, förutom Gotland, får nu dela på de omkring 20 miljoner kronor som finns kvar att fördela av de totalt 40 miljoner som reserverats för rovdjurssäkra stängsel. Ersättningen höjs till 50 kronor per meter 1 januari 2012. Gotland får inga pengar eftersom det inte finns varg, lo eller björn där.  Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland får dessutom en extra pott på 750 000 kronor per län att fördela, eftersom de här länen finns i spridningszonen för varg.

Nya uppgifter om rovdjur


Fördelningen av pengarna bygger på senaste statistik om förekomsten av varg, björn och lo i Sverige. Uppgifterna har tagits fram av Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Viltskadecenter har räknat antal revir och gjort en bedömning av risken för rovdjursangrepp under de närmaste tre åren.

Länsstyrelserna beslutar om vilka som ska få ersättning


Det är länsstyrelsen som bestämmer vilka som kan få ersättning för stängsel mot rovdjur. Syftet med ersättning för rovdjurssäkra stängsel är att betesmarker, slåtterängar och vallar i rovdjurstäta områden ändå ska kunna betas. Djurägare kan få ersättning för att sätta upp stängsel mot rovdjur i områden där det finns varg, björn eller lodjur. Ersättningen, som höjs till 50 kronor per meter 1 januari 2012, är till för att täcka de extra kostnader som uppstår när man bygger ett stängsel som är anpassat för att hindra rovdjur, jämfört med ett stängsel som bara behöver hålla tamdjur inne.

Källa och mer information: Jordbruksverket