Peter och Susanne Reiman, Lundsbols Lammslakteri AB, Alunda

Nominerade av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening
Lundsbols
Susanne med sonen Philip. Foto Lundsbols
Hemsida
Peter och Susanne Reiman driver Lundsbols Lammslakteri AB, detta familjeföretag ligger i Alunda, startades oktober 2013 och sedan januari 2017 är dom KRAV-certifierade. Peter hade från början ett slakteri för nöt, men kände att det behövdes ett för lamm också. Bygg ett då sade Sussie, och det gjorde han. Djuren tas emot kvällen innan för att komma till ro i en box innan dom påföljande dag slaktas. Slakt och styckning sker i väl genomtänkta lokaler. Från start var det Sussie och Peter men allt eftersom kundtillströmningen ökade så utvecklades företaget. Först anställdes Sussies son Philip och i maj 2019 ytterligare en person. Under högsäsong tas mer personal in. Peter började i slakterinäringen när han var 16 år så han har lång erfarenhet och inriktning mot djurens välmående och kundtillfredsställelse. Sussie kom från Sandvik Coromant och hade bara slaktat kaniner och fjäderfän innan hon började jobba med Peter. Dom har haft några få får i omgångar och sonen Philip har en mindre fåruppfödning.
Motivering
Peter och Sussie driver ett väl fungerande företag som har som sitt fokus att se till att vi som djurägare kan känna en trygghet i att djuren mår väl sina sista timmar, att slakten genomförs på ett etiskt sätt och att styckning och paketering görs med finess och kunskap.
Företaget bedriver verksamhet med fokus på djurens välmående och kundfokus. Dom har under sina år med företaget utvecklat det till ett växande företag med stort fokus på att möta kunders behov och det har dom verkligen lyckats med.
Kunden möts alltid med kunskap och värme och en strävan att se till att mottagna djur mår bra hos dom och att vi som kund får en produkt som vi är nöjda med. Dom har också upparbetat bra samarbete med andra små lokala aktörer för att så långt som möjligt kunna erbjuda kunderna en helhetslösning vid slakt avseende transport och skinnhantering.