Ett starkt startfält

veckobrev
1 maj 2020 | Nu har vi fått träffa alla nominerade till årets upplaga av Årets Fårföretagare. Nästa vecka tillkännages vinnaren.
Idag presenterades de sista tre av fårföretagen som tävlar om titeln Årets Fårföretgare 2020. Pia-Maria och Jörgen Rasmusson, Eksholmens gård som nominerats av Skånes Fårintressenter, Ingeli Ivansson, Rugstorps Lantgård nominerad av Södra Kalmar läns Fåravelsförening och Peter och Susanne Reiman, Lundsbols Lammslakteri AB nominerade av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening. Läs om alla elva nominerade fårföretag här.
Nominerade5_2020
Vem som tar hem titeln är ännu inte klart, det avgörs på onsdag. SFs styrelse och adjungerade ska då enas om en segrare. Även i år är vi överväldigade över nomineringarnas höga kvalitet, det blir inget lätt val. Varje dag fram till Stämman läggs ett företag ut på FB, Twitter och Instagram. Dela och ge dem mycket uppmärksamhet, det förtjänar de verkligen!
Denna vecka har det varit leverantörsråd hos Scan. Scan jobbar just nu med förändringar som syftar till effektivisering och minskad klimatpåverkan. De ser över alla led från gårdsnivå till leverans av färdig produkt, och flera pilotgårdar är med i projektet. Senare kommer förändringarna lanseras fullt ut. Från slaktens håll finns oro över den minskade lammslakten. Efterfrågan är mycket positiv, framför allt Styckmästarens utvalda går åt som smör. Faktum är att det starkt bidrar till det höga avräkningspris vi har idag. Glädjande nog är det flera som vill starta med lammproduktion som har hört av sig till Scan, de frågar också efter bra produktionsdjur.
tungalamm1620
Högre avräkningspris har vi aldrig haft. Grafik SJV
Dokumenten till Årsstämmans delegater har uppdaterats. På sidan där dokumenten hämtas ser man vilka dokument som uppdaterats, så kolla att ni har senaste versionen nästa lördag.
Teams-länken som är inträdesbiljett till Srämman kommer att skickas ut under början av kommande vecka, till delegater och de andra som anmält sig. Vill du delta? Anmäl dig till Anna!
Många nya enkätsvar har kommit in under veckan och det är jättekul. Du har väl inte glömt att fyllla i enkäten? Har du inte fått den eller råkat slarva bort den, kontakta Britta så löser hon det. Fördelning av ålder, kön, antal tackor och produktions-inriktning är fortfarande ungefär som förra veckan, så vi smygtittar på några andra intressanta siffror:

  • 79 % av de svarande är med i Elitlamm
  • 83 % av de svarande är med i MV-programmet
  • 13 % av de svarande är anslutna till genbank

Detta är alltså bara preliminära smygtittar, men vi kan inte låta bli för statistik är så kul. Enkätens resultat ska sammanställas och analyseras ordentligt innan det presenteras vid höstens ordförandekonferens.
Många hör av sig om betesskador. Framför allt hjort och vildsvin orsakar stora skador runt hela landet. LRFs projekt Fakta på bordet handlar om att underlätta dialogen mellan markägare och jägare på lokal nivå, med syfte att minska viltskadorna. En hel del material och tips finns att inhämta där.
Vi får också frågor om höjningen av avgiften för anslutna till Maedi Visna-programmet, som vi skrev om förra veckan. Det är en fråga som Gård & Djurhälsan äger, och som vi inte kan påverka. Höjningen beror på att Jordbruksverket har minskat anslaget till MV-programmet, och att det i högre grad behöver vara självfinansierat.
Det regnar det in förfrågningar från företag som letar ull till alla möjliga produkter. Det är ingen brist på ullkreativiteten i dessa corona-tider. Eller kanske just därför?
Insamlad statistik från aktörer på den svenska ullmarknaden och SCB visar att både import och export av ull har minskat kraftigt jämfört med åren innan. 2019 var snittpriset för importerad råull 44 kr/kg, och snittpriset för importerad kardad ull och garn var 152 kr/kg. Om minskad import av såväl råull som kardad ull och garn beror på att svensk ull används i stället kan vi inte säkert svara på. Men intresset för ull hur inte minskat, tvärtom, så vi tror att svaret är ja.
Ett extra tjockt nytt nummer av Fårskötsel har kommit i veckan. Vi har fått mycket positiv respons på tidningens nya utseende, men några tycker att omslaget är i tunnaste laget. Vi har tagit till oss det, så ett kraftigare papper till omslaget kommer det att bli. Vi har inte glömt att även hemsidan ska kläs om i samma look som tidningen, men lanseringen är fördröjd på grund av att den så viktige programmeraren har svår tidsbrist.
Om Får och Foder-kurserna körs enligt plan. Hänsyn tas till corona så att alla deltagare ska kunna känna sig trygga, det finns instruktioner om det här. Nästkommande kurs i Söderhamn har platser kvar, skynda att anmäla om det är inom räckhåll!
Vi har fått in förslag på 14 önskegårdar för gårdsbesök och stallvandringar, som kommer att bli del 2 i Om Får och Foder. Många tack för det, besöken ska ju läggas på gårdar som ni är nyfikna på. Vi kommer att kontakta dem för att fråga om vi får komma och förhoppningsvis boka in datum. De är väl spridda över landet, men främst i anslutning till orter där vi genomfört föreläsningar. Ni som har gått den digitala föreläsningen kommer att få en exklusiv inbjudan när datum är klart, och ni har även möjlighet att bjuda med en vän.
Med hjälp av fårmjölk har forskare från Örebro Universitet kunnat hitta nya områden där fästingar bär på TBE-smitta. Detta spås bli en ny och pålitlig teknik för att övervaka nya riskområden för TBE-smitta. Innebär detta att vi kan få TBE via opastöriserad mjölk eller ost? Anna har bollat frågan vidare till Eldrimners branschansvariga för mejeri, som i sin tur diskuterat frågan med en veterinär med specialkunskap om potentiella faror med opastöriserad mjölk. Birgitta Sundins och Anna Catharina Berges svar finns sist i denna artikel.
Titti Strömne gratuleras för det vinnande förslaget i tävlingen om det snidade fårets ras. ”Som får-expert tycker jag mig se att det är ett karakteristiskt träfår. Från träfåren kommer träullen.” Klart att det är ett träfår, det borde vi kunnat lista ut själva. Det är tur att vi har kompetenta rådgivare att falla tillbaka på när fantasin tryter. Grattis Titti, kortfodralet i lammnappa är ditt!
lillalamm
Ett rastypiskt träfår. Foto Britta Wendelius
Trevlig helg önskar SF!
nuskaviut
Dagen då alla är nöjda, inte minst vallhundarna. Foto Gudrun Haglund Eriksson
katterblandhermeliner
Katter bland hermelinerna? Finnspetsen Fia och vita herdehunden Tika smälter knappast in när de försöker smyga sig in i lammkammaren för att hälsa på lamnen. Foto Britta Wendelius
vattnas
Stjärnbäcks lyxiga bevattnings-anläggning (trogna och minnesgoda läsare minns den från förra året) har i år uppdaterats med en vattenspruta med hög kapacitetet som gått i pension efter trogen tjänst inom räddningtjänsten. Detta innebär ökad kapacitet, så nu vattnas det för kung och fosterland för att gräset ska kunna etablera sig innan djuren släpps på om ca 10-14 dagar. Foto Britta Wendelius
bastadan
Betessläpp även i Skaraborg. Bästa dagen på året, om du frågar Einar. Foto Einar de Wit
Sammanställt av Anna