Planerad import av Suffolk- och Dorsetsemin – anmäl intresse!

I ett samarbete mellan Svenska Suffolkföreningen och Lammproducenterna planeras en import av Suffolk- och Dorsetsemin från Storbritannien  till hösten.

Baggarna – två till tre st Suffolk och några Dorset – är ännu inte utvalda, men siktet är inställt på sunda, funktionella djur utan benfel och utan nära släktband till tidigare importer. De ska kunna betäcka fritt och hålla en normal bagglivslängd.

Kostnaden beräknas till ca 500—600 kr per dos, under förutsättning att ett tillräckligt stort totalantal doser beställs..

Anmälan senast den 20 juni till Kaj Sjunnesson (0703-02 63 02), Lennart Carlsson (info@suffolk.se) eller Kristina Räf (kristina.raf@telia.com) med angivande av önskat antal doser.