Rationell uppfödning av napplamm; norsk modell

I senaste numret av Sau og Geit som ges ut av Norska Fåravelsförbundet kan man läsa om ett intressant försök med olika utfodringsmodeller av napplamm.

Det hela går ut på att se om man kan hitta en väg till lönsamhet i även för napplammen.

Traditionellt har många napplamm fått stora mängder mjölkersättning de 5-8 första levnadsveckorna. Med dagens förbättrade mjölkersättningar har man genom försöket visat att det går att avvänja napplamm redan vid 4 veckors ålder och ändå ha lika bra tillväxt efter 7 veckor.
Medan det har kostat 332 NOK att föda upp napplammen traditionellt till 7 veckors ålder, så kostar det bara 244 NOK på det mer restriktiva sättet.

Nå, hur har de gjort då?
För att avvänja napplammen vid 4 veckors ålder har följande strategi använts:

1:a dygnet: Råmjölk – minst 2 dl inom 6 timmar, sen vanlig ersättning.

Vecka 1 & 2: Fri tillgång till kall mjölkersättning och smakligt, proteinrikt kraftfoder + grovfoder

Vecka 3: 0,5 l ljummen mjölkersättning två ggr per dag, fri tillgång på kraftfoder och grovfoder.

Vecka 4: 0,5 l ljummen mjölkersättning en gång per dag, fri tillgång på kraftfoder och grovfoder.

Vid 4 veckors ålder: Sluta helt med mjölkersättningen.

Vecka 5 & 6: Fri tillgång på smakligt proteinrikt kraftfoder och grovfoder/bete.

Från vecka 7: Gå över till vanligt lammkraftfoder och grovfoder/bete.

Det är viktigt att notera att man fram till vecka 7 har använt ett extra fint högkvalitativt proteinrikt kraftfoder som är avsett för mycket unga lamm. Detta är nödvändigt för att lammet ska kunna växa och må bra när man är restriktiv med mjölken. Det kostar lite mer än vanliga pellets men slutresultatet blir ändå billigare (och enklare) än att fodra länge med mjölkersättning. Det kommer fler och fler sådana "start-foder" för lamm på den svenska marknaden med extra små pellets.

Intressant med försöket var också att man såg att lammen som föddes upp restriktivt låg efter i tillväxt de första 4 veckorna men sedan började de kunna tillgodogöra sig pelletsen ordentligt och gick förbi de lammen som fortfarande drack en massa mjölkersättning.

Klicka här så kan du se artikeln på sidan 34-35.
Artikeln i Sau og Geit är skriven av:
Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling
Vibeke Lind, Biofors Nord Tjøtta

 

Artikelreferat av Emma Rosenmüller.