Pressmeddelande från Svenskt Kött

Konsumenternas förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning ökar.

De flesta vet att svenska bönder använder mindre antibiotika i djuruppfödningen än djuruppfödare i andra länder. Det framgår av Svenskt kötts årliga undersökning om svenska folkets attityder till kött.

Förstår kopplingen mellan god djurhållning och ett högre pris
Resultaten visar tydligt att de redan positiva attityderna till svenskt kött och svenska djuruppfödare ytterligare stärkts. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare och andelen som är mycket positiva ökar.

Läs mer ››