Svenska lantrasgetter har problem med ostkaseinerna

Över 70 % av de norska lantrasgetterna har visat sig ha en mutation som innebär nedsatt eller utebliven förmåga att producera kaseinet αS1-CN (alfa S1-kasein), vilket ger ett försämrat ostutbyte.

Svenska lantrasgetter är närbesläktade med de norska, varför man har misstänkt att samma kaseinegenskaper finns hos dem. En studie har gjorts för att undersöka frekvensen av getter som producerar låga halter av αS1-CN i den svenska lantrasgetpopulationen. 283 getter från tio olika regioner testades och reslutatet visade att 65 % av getterna producerade lite eller inget αS1-CN. Endast 12 % av mjölkgetterna producerade mjölk med hög förekomst av just detta protein.

Studiens slutsats är att det är viktigt att få igång avel för en ökad frekvens av A-varianten av αS1-CN.

Monika Johansson, Madeleine Högberg, Anders Andrén: High Frequencies of the αS1-Casein Zero Variant in Milk from Swedish Dairy Goats ››