Pressmeddelanden från Naturvårdsverket


Skyddsjakt på rovdjur delegeras till länen – ett naturligt steg i en regionaliserad förvaltning

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning. Att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur är ett naturligt steg i utvecklingen av en regionaliserad rovdjursförvaltning. Delegeringen gäller inte för kungsörn.
Läs mer ››

Naturvårdsverket överklagar stopp av vargjakt

Den 19 december fattade Naturvårdsverket beslut om licensjakt på varg för att minska koncentrationen i vissa län. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som beslutade att stoppa, inhibera, jakten tills vidare. Naturvårdsverket överklagar nu förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten.
Läs mer ››