Överklagan av delegeringsbeslut om skyddsjakt på rovdjur

Förvaltningsrätten har avslagit föreningen Nordulvs överklagan mot att flytta besluten om skyddsjakt på rovdjur, från Naturvårdsverket till länsstyrelserna.

Överklagan innebär dock att delegeringsbeslutet inte kan träda i kraft den 1 februari. Beslutet om delegering av skyddsjakten kan börja gälla från den 3 mars om inte förvaltningsrättens beslut om att avvisa överklagan överklagas till kammarätten. Det har att göra med tiden för rätten att överklaga.

Naturvårdsverkets sammanfattning av fakta om delegeringsbeslut av skyddsjakt och överklagan:

  • Den 16 januari fattade Naturvårdsverket beslut om att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.
  • Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avvisar överklagan med hänvisning till att beslutet inte går att överklaga.
  • Förvaltningsrätten använder sig av förenklad delgivning i detta fall. Det betyder att beslutet kan träda i kraft den 3 mars, såvida förvaltningsrättens avvisningsbeslut inte överklagas. Det behövs i detta fall tre veckor från det att förvaltningsrätten delger sitt beslut.
  • Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.  

Tidigare notiser:
Pressmeddelanden från Naturvårdsverket ››