Viltskadestatistik 2013

Nu finns Viltskadecenters statistik över skador orsakade av vilt under 2013 tillgänglig.

198 angrepp på får
Under 2013 angreps 631 får (vid 198 angrepp), 5 nötdjur (vid 5 angrepp), 2 getter och 7 hästar (vid 2 angrepp). Av angreppen på får och get var 422 orsakade av varg.

Redovisningen av skador på tamdjur 2013 innefattar angrepp som inträffat under perioden 1 jan–31 dec 2013.

Grafik: Viltskadecenter

Bidrag och ersättning vid skador
2013 beviljade länsstyrelserna bidrag om totalt 14 776 000 kr för åtgärder som syftar till att förebygga skador av rovdjur.

Den sammanlagda ersättningen beviljad av länsstyrelserna för skador orsakade av stora rovdjur på tamdjur 2013 uppgick till 2 217 000 kr.

Redovisningen av beviljade bidrag till skadeförebyggande åtgärder och beviljade ersättningar för uppkomna skador grundas på beslut fattade under perioden 1 jan 2013–1 feb 2014 (dagen för uttag ur Rovdjursforum).

Hämta Viltskadecenters rapport Viltskadestatistik 2013 ››