Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie

En studie avseende förekomst av fotröta och smittsam digital dermatit, där den senare vanligen kallas för ”CODD” (Contagious ovine digital dermatitis) har genomförts i form av ett examensarbete av veterinärstudent Sophia Mourath, SLU. Handledare har varit Sara Frosth, docent vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.

Fotröta är vida spridd världen över och orsakar en djupgående inflammation i huden mellan klövhalvorna. Om inflammationen får fortgå kan den senare orsaka skada på vävnaden under klöv-hornet så att klövkapseln till sist kan lossna från underliggande vävnad. CODD har ännu bara påträffats i ett fåtal länder och orsakar också den en inflammation. Men inflammationen börjar i kronranden, det vill säga i övergången mellan päls och klöv. Därefter sprider den sig i riktning mot marken under klövhornet och kan också orsaka en klövkapselavlossning.

Läs en sammanfattning på Gård & Djurhälsans hemsida. Studien i sin helhet finns att läsa här.