Senaste nytt från Sjuhärads fåravelsförening

Vi hade årsmöte den 28 februari i Rångedala. Tre styrelseledamöter, Lotta Gradén, Magnus Jacobsson och Kristoffer Henningsson, avtackades och nya valdes in. Ordförande Lotta Gradén överlämnar på den första bilden till ny ordförande Sara Persson. På bilden med delar av nya styrelsen syns Karin Lindhagen, Anette Tagesson, Sara Persson, Thomas Andersson och Ewa Hedström. På bilden till höger syns Nelly Grönberg från Länsstyrelsen berätta om arbetet med de stora rovdjuren i Västra Götaland. Med på årsmötet på länk var också Gudrun Haglund Eriksson.

En annan nyhet är att Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland är utsedd för den här mandatperioden. Fåravelsföreningarna får en ordinarie representant i Veronica Nyman, Skaraborg som representant för jord och skogsnäringarna. Suppleant är representant från Jordägareförbundet medan LRF får stå utanför den här perioden. Karin Lindhagen sitter i Viltförvaltningsdelegationen på mandat från Södra som också representerar jord och skogsnäringarna. Karin är också med i styrelsen för Sjuhärads fåravelsförening så den här mandatperioden har fårnäringen bra inblick i Viltförvaltningsdelegationen i VG.

Text Lotta Gradén