Priserna på produktionsmedel har ökat med 19,6 % och avräkningspriserna med 10,9 % mellan november 2021 och november 2020

Källa Jordbruket i siffror
Igår publicerade Jordbruksverket statistik över prisutvecklingen i jordbruket. Den visar att priserna på gödning fortsätter att stiga.

Totalt sett ökade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 19,6 % mellan november 2020 och november 2021.

Priserna har ökat för produktgrupperna Gödnings- och jordförbättringsmedel (+157,5 %), Energi och drivmedel (+35,3 %), Djurfoder (+14,1 %), Ekonomibyggnader (+13,0 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+11,2 %), Utrustning (+7,9 %), Andra varor och tjänster (+2,8 %), Utsäde (+1,8 %), Underhåll av utrustning (+1,5 %) samt Växtskydds- och bekämpningsmedel (+1,3 %). Priserna för veterinärkostnader var helt oförändrade.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 6,7 % högre i november 2021 jämfört med november 2020. Produktgruppen Djur ökade med 5,1 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 8,2 %.

Läs hela inlägget i SJV-bloggen Jordbruket i siffror.