Kurstips: Om klimat i lantbruket – inriktning djurhållning

Digital kurs om klimat i lantbruket – inriktning djurhållning, den 24 januari 9.30-12.30

Greppa näringen bjuder på kursen som tar upp:

  • Bakgrund, klimatgaser, hur ser klimatberäkningen ut på en djurgård, vad är stort och vad är smått.
  • Hur ska vi enas kring ett hållbarare lantbruk? Om hur vi tolkar resultaten i klimatberäkningarna. Kan vi få med både klimatberäkningar, djuromsorg och biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet? Carin Clason, CoA AB, modulexpert på Greppa Näringen för 20B
  • Stallgödsel – vilket system är bäst för klimatet?
  • Konsumenternas val och vårt utbud. Vilka klimatåtgärder har våra kunder som krav och önskemål? Representanter från vidareförädling och handeln om certifieringar och varumärkeslöften.

Mer info och anmälan (senast 20 januari) via Hushållningssällskapets hemsida.