Din stallgödsel är värdefull!

När priserna på mineralgödsel är höga är det viktigt att utnyttja stallgödselns värde. I Greppa Näringens senaste medlemsbrev och under morgondagens webbinarium tar man upp olika aspekter på hur stallgödseln bör hanteras för att näringen ska utnyttjas optimalt samtidigt som miljöförlusterna minimeras.

Läs mer här.

Foto Elof Nilsson