Projektet Mer mat – Fler jobb

Projektet Mer mat – Fler jobb är avslutat, här finns information och rapporter från projektet.

Du som driver företag med matproduktion är viktig!

Fram till 1 september kan du som är medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen boka en Företagsanalys hos oss för endast 1600 kr och för övriga 2 900 kr (värde 12.000 kr). Från 1 september är priset för medlem i LRF eller Livsmedelsföretagen 2 900 kr och för övriga 5 600 kr.

Företagsanalysen genomförs tillsammans med en affärsrådigivare från Ludvig & Co och syftar till att ge dig en översyn av ekonomin i din verksamhet, en ny affärsplan och en framåtblickande handlingsplan. Genom att anmäla dig till en företagsanalys får du veta mer om dina ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Du stöttas i att sätta mål och säkerställa fortsatt lönsamhet i framtiden.

Vi erbjuder även kompetensutveckling inom en rad områden kopplade till lantbruk och företagsamhet. Vårt kursutbud anpassas efter företagarnas behov och hela den uppdaterade kurslistan för höstterminen 2021 finner du här.

Projektet Mer mat – Fler jobb kom till som en direkt följd av den svenska livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Krinova och Arbetsförmedlingen. Projektet syftar till att ge matproducenter och mathantverkare bättre förutsättningar för att producera mer mat i Sverige. Detta vill vi åstadkomma genom att erbjuda den individuella företagaren utbildning och rådgivning för att styra verksamheten mot ökad lönsamhet.

Kontakta oss för mer information och bokning:
Företagsanalys: linda.sundstrom@lrf.se
Kurser och kursutbud: eva.soder@lrf.se

Linkedin, Instagram och Facebook finns aktuell information och erbjudanden.