Projektredovisning Ull och Skinn – vägen till mervärde

Ett samarbete mellan LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet

Syftet med projektet har varit att synliggöra och öka kunskapen om fåret och framförallt dess ”biprodukter”, skinnet och ullen. Dessa produkter som varit en underskattad råvara fram tills nu.

Detta har Svenska Fåravelsförbundet velat ändra på genom att ta fram en informativ folder om Ull och Skinn, samt ett flertal inspirerande och instruktiva filmer om ull- och skinnkunskap, riktade till en bred publik. Filmerna är också tänkta att kunna användas i undervisningssyfte och vid föreläsningar med mera. Vi har gjort en längre film på ca 25 minuter men också ca 10 st korta klipp med djupdykningar i respektive ämne. Filmerna kan ses på vår YouTube-kanal. (Fler filmer kommer att publiceras den närmaste tiden.)

Filmerna har delats via sociala medier och via ett flertal pressmeddelanden. Idag, den 14 mars, har den längre filmen visats 1 252 gånger.

Fåret och ullen har följt oss människor genom historien och kunskapen om hur vi kan använda skinnet och ullen för att klä oss, men också till inredning och bruksföremål har utvecklats genom årtusenden. Mycket av denna kunskap håller idag på att försvinna. Genom att samla och sprida den ull- och skinnkunskap som nu finns, på ett publikt sätt, kan nya människor få möjlighet att upptäcka ullen och skinnets alla möjligheter. Dessa, genom projektet förmedlade kunskaper, är redan på god väg att bidra till utvecklandet av nya intressanta produkter till nya målgrupper.

Vårt mål med projektet har varit att lyfta kunskapsnivån om fåren, skinnet och ullen till en högre nivå än idag. Foldern med sina fina bilder och informativa text kan läsas av såväl fårbönder som en bred allmänhet. Filmerna riktar sig även de till en bred publik och ska kunna ses av såväl fårbönder som ullförädlare, ullhantvekare och konsument. Foldern och filmerna är också tänkta att kunna vara ett värdefullt verktyg för kunskapsförmedling i lokala fårföreningar, på naturbruksgymnasieskolor, i studiecirklar och som stöd till föreläsare i ämnet.

Våra filmer är inte bara enkla och pedagogiska, de fungerar också utmärkt både nationellt och internationellt (de kan textas). Filmerna och foldern kan både verka för att sprida kunskapen om får, ull och skinn, men också för att marknadsföra den svenska ullen långt över landsgränserna.

Projektet har drivits i samarbete med fårbönder, fårklippare, spinnerier och skinn- och ullhantverkare, samt ull- och skinnförädlare (industrin). Vi har samarbetat med en filmmakare och formgivare som har diger erfarenhet från bland annat mathantverksvärlden. I denna värld har vår filmmakare tidigare hjälpt till att lyfta fram bl.a. hantverksmässig produktion av lammkorv och fårost m.m. Filmerna är ett resultat av ett unikt samarbete mellan alla dessa olika kompetenser inom fårvärlden och vi har lagt stor vikt vid formgivning och pedagogik.

Claudia Dillmann
Ull- och skinnansvarig, Svenska Fåravelsförbundet
14 mars 2018