Rättelse om allmogefår och avelsvärdering

Olycklig bildtext
I det senaste numret av Fårskötsel så skriver vi om avelsvärderingen. Det blev en olycklig formulering av bildtexten under en bild på ett allmogefår. Allmogefårföreningen har bett att få ett förtydligande. Redaktionen beklagar det inträffade.

”På sid. 8 i Fårskötsel nummer 1 2012 har det blivit fel i bildtexten. Avelsvärderingen kommer INTE att vara till nytta för våra allmogeraser som bildtexten säger. Allmogefårföreningens genbanker arbetar med att bevara/spara allmogefåren med sina unika gener i en levande genbank. En avel för produktion strider mot föreningens avelsplan. Läs gärna mer om allmogefåren på www.allmogefar.se.”

Foto: Fia Söderberg

Det finns även ett fel i texten. Sambandet mellan slaktkroppstillväxt och formklass vid slakt är positivt. Avlar man för bättre slaktkroppstillväxt får man automatiskt högre formklass vid slakt och inte som det står i artikeln.

Läs hela artikeln i Kunskapsbasen