Sveriges lammrådgivare går samman

Några av Sveriges mest hängivna och erfarna lammrådgivare har bildat en gemensam ekonomisk förening, Gimrarna.

Föreningen kommer att arbeta med gemensam marknadsföring, samt arrangera internutbildningar för att ge möjlighet till fortbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration sinsemellan.

Framöver ser vi också möjligheter att samarbeta kring kursverksamhet, projekt etc. inriktade inom ämnesområdet lammproduktion. Föreningen kommer att verka för att vara en naturlig partner för lammproducenter samt organisationer som arbetar för svensk lammproduktion.

˗ För oss symboliserar ordet nyhet, tillväxt och framtid. I en gemensam satsning kommer Gimrarna att erbjuda kompetent och oberoende rådgivning som är lättillgänglig, säger Magnus Jönsson, ordförande i föreningen.
 
Gimrarna kommer att presentera sig närmare under Svenska Fåravelsförbundets riksstämma i Vadstena i maj.
 
Alla lammrådgivare med dokumenterad kompetens och erfarenhet är välkomna som medlemmar i föreningen Gimrarna.
 
För ytterligare information:
Magnus Jönsson, ordförande Gimrarna ek. för.

Tfn 070-579 84 18
E-post: magnus@ostrasallerup.se

Källa: Pressmeddelande från Gimrarna ek. för.