Hur mycket buller utsätter tackorna dig för?

Förra året lanserade Arbetsmiljöverket en bullerapplikation för Iphone. Nu har man skapat en applikation även för Android.

Bullerappen mäter ljudnivån i realtid. Med hjälp av en kalkylator kan man också räkna ut hur mycket buller man utsätts för under en hel dag.
Källa: Jordbruksaktuellt