Nya regler för registrering av får i avelsregistret

Införandet av EUs zooteknikförordning, det regelverk som bland annat reglerar registrering av rasrena får, innebär att vissa regler för registrering i Elitlamm Avel förändras. Förändringarna träder i kraft den 1 april 2023 och påverkar besättningar som använder Elitlamm AvelMini eller Elitlamm Avel & Produktion.

Rasrena djur föds inom avelsregistret

Den största förändringen i regelverket är att rasrena djur ska födas inom avelsregistret. Ett djur fött i en besättning som inte är ansluten till Elitlamm Avel kommer alltså inte att kunna registreras in som rasrent i efterhand.

Tidsbegränsningar införs för vissa registreringar

Det har även tidigare funnits rekommendationer för hur lång tid man har på sig att registrera in händelser i Elitlamm, men reglerna har inte varit tvingande. Från och med den 1 april 2023 kommer vissa registreringar att vara tidsbegränsade i Elitlamm Avel.

  • Lamningsregistrering ska ske senast 3 månader efter tackans lamning.
  • Nya besättningar med renrasiga djur behöver ansluta sig till Elitlamm Avel innan lamm födda i besättningen är tre månader gamla, om lammen ska registreras som renrasiga.
  • Mönstringsregistrering ska ske senast 3 månader efter mönstring. Uppfödaren uppmanas att noggrant kontrollera registrerat mönstringsresultat, det går inte att i efterhand rätta historiska mönstringsresultat.
  • Registrering av en försäljning ska ske senast 7 dagar efter faktiskt försäljningsdatum.
  • Registrering av en utlåning/återlämning ska ske senast 7 dagar efter faktiskt datum.
  • Vid slakt rekommenderas slaktregistrering senast 7 dagar efter faktiskt datum.
  • Vid dödsfall rekommenderas registrering senast 7 dagar efter faktiskt datum. Detta är en rekommenderad tidsperiod, registrering av dödsfall kan göras senare till exempel då djur förlorats på bete.

Behöver du hjälp att komma ikapp?

Det är möjligt för befintliga Elitlamm Avelbesättningar att genom kontakt med Elitlamm Support rätta uppgifter om djur och lägga till djur som inte tidigare registrerats i det officiella avelsregistret, men det behöver göras i god tid före årsskiftet. Ta vara på denna chans om ni har gamla lammomgångar eller enstaka djur som inte registrerades vid födseln!

Funderat på att gå med i Elitlamm Avel men inte kommit till skott? 

Har du djur födda i en besättning som inte är ansluten till Elitlamm Avel, men som har registrerade anfäder och därmed kanske kan registreras som rasrena? Anmäl besättningen senast sista mars för inregistrering enligt de gamla reglerna.

Tänk även på att raser med öppen stambok tillåter att djur uppgraderas, vilket innebär att man på sikt kan uppnå en rasren besättning även om man startat med djur som är födda utanför avelsregistret/stamboken. Kort information om öppen stambok och uppgradering finns här.

Funderar du på att importera en ny ras till Sverige?

Med den nya lagstiftningen kan djur av nya raser endast registreras in som rasrena i Elitlamm Avel om det finns ett av Jordbruksverket godkänt avelsprogram. Därför är det mycket viktigt att man kontaktar SF för mer information innan en ny ras, vars djur man vill kunna registrera som rasrena i avelsregistret, importeras till Sverige.

Var hittar jag mer information?

Under Regler för registrering av djur i Elitlamm Avel finns reglerna sammanfattade och där finns även viktiga begrepp som rör registrering i avelsregistret och rasernas stamböcker förklarade.

Regleverksförändringarna påverkar inte de besättningar som använder Elitlamm Fritid

Elitlamm Fritid är inte kopplat till det officiella avelsregistret, vilket innebär att djur registrerade i Elitlamm Fritid inte har officiell härstamning eller är stambokförda, och berörs därmed inte av de nya reglerna och tidsbegränsningarna.