Regeringen föreslår skärpta straff för djurrättsaktivister 

Regeringen föreslår skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare. Förslagen innebär bland annat att olaga intrång gäller även gårdsplaner och att de intrång som sker och som ofta filmas och läggs ut på sociala medier nu ska straffas hårdare.

LRF har under lång tid arbetat för att lagstiftningen måste skärpas och anpassas för den exceptionella verklighet som många lantbrukare tvingas uppleva.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att:

  • Olaga intrång även omfattar gårdsplan.
  • Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i upp till ett år.
  • Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.
  • Straffskalan för ovannämnda skärps till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.
  • Försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs mer
LRF: Äntligen skärpta straff för djurrättsaktivism
Jordbruksaktuellt: Hårdare tag mot djuraktivister