Stormöte i får-Sverige

11 februari 2022 | Träffas bör man, och nu laddar ras- och lokalföreningarna för kurser och aktiviteter efter pandemin.

Igår var det ordförandekonferens i digital form där representanter för ras- och lokalföreningarna och förbundsstyrelsen träffades. Ordförandekonferens brukar hållas en gång om året och syftet är informationsdelning åt alla håll och att alla ska ha en chans att förmedla information, lägesrapporter, förslag och åsikter. Det är många föreningar som samlas, så det tar en stund att gå laget runt och varje inlägg behöver bli ganska kort. Men trots korta rapporter var det givande att höra vad som händer ute i föreningarna. Många har liknande förutsättningar, men det är också gott om lokala skillnader. Gemensamt är att man ser fram emot att komma igång med kurser och aktiviteter efter pandemin. Många föreningar har ändå kunnat upprätthålla en imponerande aktivitet under dessa annorlunda år. Vi pratade inte så mycket om det besvärliga kostnadsläget igår, men lite om det krisstöd man tror att regeringen ska besluta om. Blir det som torkstödet, att stödet till små och medelstora gårdar blir så litet att det kan kvitta? Det är en fråga som styrelsen får ta till sig och med sig. Trycket från rovdjur och vilt är påtagligt på flera håll. Men det finns också framtidstro och flera föreningar har en riktigt bra utveckling när det gäller nya medlemmar.

Valberedningen jobbar för fullt och alla är välkomna att kontakta dem. Åsikter om förbundets riktning, styrelse och framtid välkomnas. Valberedningens huvuduppgift är att hitta rätt personer till förbundets styrelsearbete, och de behöver ha olika kompetenser för att komplettera varandra. Så sitt inte och håll på förslag på personer som kan passa, utan prata med valberedningen!

Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik hos LRF, höll en dragning om nya CAP. Det som presenteras är ett förslag, det återstår turer med EU och förändringar kan det bli, men nya CAP ska börja gälla 2023 och Sofia tror att den tidsplanen kommer att hålla. Nedan en sammanfattning, se Sofias presentation för siffror och mer kött på benen om kommande CAP.

 • Ändrad beräkning av får och getter, 5 istället för 7 djur för en djurenhet
 • Stödrätterna förväntas försvinna helt, man söker för den mark man deklarerar i din SAM-ansökan och behöver inga stödrätter
 • Mer stöd till unga bönder (under 40 år)
 • Gårdsstödet i storleksordningen 1 500 kronor per hektar
 • Samtidigt tas förgröningsstödet bort och ersätts av ettåriga miljö-, klimat- och djurvälfärdsersättningar så kallade eco schemes
 • Vallstödet i slättbygder (utanför området för kompensationsstöd) tas bort helt
 • Höjd budget för kompensationsstöd och ändrade ersättningsnivåer (se sid 6 och 7 i presentationen)
 • Stöd för RAS kommer att läggas utanför CAP. Vad det innebär vet vi inte men kommer att klarna under året.
 • Höjd ersättning för allmän och särskild skötsel av betesmarker
 • Fäbodbete, inga ändringar jämfört med idag
 • Hotade husdjursraser, inga ändringar för får jämfört med idag
 • Djurvälfärdsersättning för får: 1 750 kr/djurenhet, dvs 350 kr/får (5 får är 1 djurenhet)

Vi i styrelsen tyckte att det var väldigt trevligt och givande att träffas! Hoppas att ni fick ut lika mycket av kvällen som vi. Tack till er alla som deltog!

Arbetet med rekrytering till ekonomiuppdraget är klart och vi hälsar nu Åsa Holmqvist från Munkedal välkommen att börja jobba med oss! Vi hade många kvalificerade sökande, och vi vill tacka er alla!

Denna vecka har stiftelsen (SSF) haft styrelsemöte och beslutat om att godkänna slutrapporten om napplammsuppfödning. Framtida projekt och deras utformning diskuterades. Beloppen är inte så stora i stiftelsens utlysningar, men satsas de på rätt typ av projekt upplever vi att de kan resultera i fruktbara projekt som kommer fårdjurägarna till del.

Hoppet om att stämman i Vadstena ska bli av har växt, i och med att pandemirestriktionerna togs bort i onsdags. Grundläggande information om stämman finns på hemsidan och mer kommer. Priset för konferenspaket har reviderats något, rätt pris är det på hemsidan.

Några studenter på Alnarps som går lantmästarprogrammet ska hjälpa oss med att ta fram ett prospekt för en tänkt framtida seminstation. I deras kurs ingår det att göra en affärsplan för produkter eller tjänster. Vi har nu haft möte med studenterna och de sätter igång. Det blir spännande att se vad man kommer fram till, och särskilt bra känns det att få ta del av deras ”fräscha ögon”.

Viltskadecenters referensråd har haft möte denna vecka. Rådet har fått två nya representanter, Mia Brister från länsstyrelsen i Västra Götaland och Hans Johansson från Jägarförbundet. Viltskadecenter har fått ett tilläggsuppdrag från SLU, en mätning av hur lantbrukare upplever viltskadesystemet. Uppdraget gäller både rovdjur och stora fåglar, och det finns en önskan att även jaktbart klövvilt ska ingå. Nöjdhet med bemötande, ersättningar med mera ska undersökas, och följas upp framåt.

Vi fick resultatet från en test av en dansk produkt för elstängsel, en gummiklädd vajer som sägs tåla överväxt gräs och vatten och fortfarande leda ström, Rubber Guard Wire. Resultatet blev inte bättre än den sorts tråd som används i elstängsel idag. När något låter för bra för att vara sant är det tyvärr ofta inte sant : (

EviWild är en portal som samlar och kommunicerar vetenskaplig evidens om effekten av olika åtgärder som ska minska negativ påverkan av vilda djur. Målsättningen är att skapa en lättillgänglig databas där den intresserade kan hitta sammanfattad information om kunskapsläget. Där finns rapporter från forskning om tamdjur och rovdjur från hela värden. Projektet är ett samarbete mellan Viltskadecenter vid SLU, Mistra EviEM, Lunds Universitet och Oviedo University i Spanien.

Naturvårdsverket har meddelat att man just nu har mycket byte av personal på verket. Strategi för svensk viltförvaltning kommer att presenteras som planerat under försommaren.

Gölin Carina Christiansens slutreplik i vargdebatten som vi skrev om förra veckan finns här.

Regeringen föreslår skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare. Förslagen innebär bland annat att olaga intrång gäller även gårdsplaner, och att de intrång som sker och som ofta filmas och läggs ut på sociala medier nu ska straffas hårdare. Detta har LRF och deras djuromsorgsgrupp jobbat hårt för. Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång föreslås också. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Här skriver LRF och här Jordbruksaktuellt om lagrådsremissen.

Nya regler om gödsel börjar gälla den 1 mars. 

En uppdaterad djurägarförsäkran gällande klövsjukdomar, som ska följa djur vid försäljning, riksbedömning etc finns här.

Inför kommande livdjurssäsong uppmanar vi alla som inte redan kan detta på sina fem fingrar att läsa på om avmaskningsmedelsresisteta parasiter. Gård & Djurhälsan gör nu en studie av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar, och med den får vi bättre kunskap om hur vanligt problemet är. Syftet med studien är också att få fram mer kunskap om strategier och hjälp för drabbade besättningar. Riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter är branschens gemensamma strategi, och det finns mer att läsa på Gård & Djurhälsans hemsida och i Kunskapsbasen. Orkar man inte läsa, kan man lyssna på Fårpodden.

SFs utskickservice har fullt upp med kallelser till lokalföreningarnas årsmöten. Denna vecka har medlemmar i Kronoberg, Jönköping, Västernorrland, Gävleborg och Norrbotten fått medlemsutskick.

Det går bra att anmäla sig till medlemsträffen om vallodling redan nu. Men ännu är det gott om tid, träffen är den 9 mars och man kan anmäla sig fram till den 8 mars. Programmet börjar ta form här.

Dalarnas Fåravelsförening kommer att hålla mönstringskurs steg 2 i Leksand i juli/augusti med Barbro Nord som kursledare. Vi hoppas på fler mönstringskurser i sommar och påminner om att boka era kursledare i god tid. Meddela gärna planerade kurser till kansliet så att vi kan samla informationen.

Ni som vill lära er eller utvecklas som mönstrare, hör gärna av er till Britta så kan lokalföreningarna få tips om vilka som vill gå kurs och var i landet det behövs mest.

Att mönstra lamm är roligt, spännande och ganska svårt. Det behövs fler som kan mönstra, så ni som är sugna på att gå kurs, hör av er! Foto Foto Anna Törnfelt

Några svenska företag som jobbar med ull har gått samman och bildat en intresseförening, Swedish Wool, som ger företag som använder svensk ull och ullproducenter möjlighet att märka sina egna produkter med en logga. För att få nyttja märkningen måste man vara godkänd och medlem i föreningen. Intresserad av att få tillgång till märkningen? Kontakta info@swedishwool.org.

Håll utkik efter svensk ull-märkningen framöver.

Auktionen av fällar som deltog i Ull-SM i höstas kommer att dra igång nu på söndag klockan 16:00 och pågå i 2 veckor. Ullvilja arrangerar.

På söndag är även sista dag att anmäla till Skinn-SM. Skinnen ska vara framme i Tranås 21 februari. Gotlandsfårsföreningen arrangerar, mer information här.

Trevlig helg önskar SF!

Har ni haft det blåsigt på sistone? Ännu värre har det varit på Island. Bild tagen i Gunnar och Anna Englunds fårhus på nordöstra Island under veckan. Vi förstår nu varför de tycker att svenska fårhus är ”glest” bygga. Foto Anna Englund

På promenad mellan fårhusen i Västernorrland. Foto Thomas Eriksson

I söder är det så gott som vår. Dock ingen badtemperatur i Östersjön. (Eller jo, nuförtiden ska det ju badas året runt så det går nog bra att hoppa i. Men Elof stannar på stranden, såvitt vi vet.) Foto Elof Nilsson

Till och med vårplöjningen har börjat på Gotland! Här ska det bli vallbete till lammen. Foto Elof Nilsson

Märkning av kalvar med med ny typ av TST-märken. När man märker får man ett vävnadsprov som går till härstamningsverifiering, och i framtiden även genomisk selektion. Spännande utveckling. 🧬🧬 Foto Elof Nilsson

Vad är det man brukar säga om en flock får? Jo att de vill vara minst fem. En för varje väderstreck och en som vakar över de andra … Tydligen stämmer det, alla vilar utom en. Tjejerna är nyklippta, så det är mysigt att ligga extra tätt. Foto Britta Wendelius

Sammanställt av AnnaSisy