Registrering av sjukdomar i Elitlamm

Nyhetsbrev nr 3, december 2012
Nu finns det möjlighet att registrera sjukdomar och hälsoproblem i Elitlamm. Du hittar en helt ny rubrik som heter Hälsa i menyn. Under den hittar du en registreringssida där du kan registrera sjukdom. Du väljer sjukdomar från en lista som är framtagen tillsammans med Svenska Fårhälsovården.

Om flera djur har samma symptom eller insjuknar i samma sjukdom kan du registrera på en grupp av djur. När du har registrerat sjukdom på ett djur markeras det på Djurkortet för att du tydligt ska se att djuret ska hållas under observation. När djuret är friskt eller färdigbehandlat kan du registrera det.

Om du skulle vilja registrera sjukdomar som du har haft i besättningen under tidigare år så går det också bra, du kan registrera sjukdomar även på döda djur.
 
Senare under 2013 kommer vi att lägga till en Hälsoflik på Djurkortet. Där kommer du att kunna se de hälsoproblem som detta djur har haft och du kommer då att kunna göra hälsoregistreringar direkt på Djurkortet. I nuläget kan du inte göra några anteckningar vid sjukdomsregistreringen, vi kommer att lägga till den möjligheten, tills dess så kan du använda den vanliga anteckningsfunktionen på djurkortet. Därefter kommer vi att lägga till listor som går att skriva ut samt en ny registreringssida för gruppbehandlingar, som avmaskning och vaccinationer. Senare tillkommer även sidor med statistik. För dig som använder Svenska Fårhälsovårdens Hälsoprogram kommer sjukdomsregistreringar i Elitlamm att automatiskt föras över till FHP.
 
VI som jobbar med Elitlamm vill tillönska dig en riktigt god jul och vi hoppas att du kommer att behöva använda denna nya Hälsofunktion så lite som möjligt 🙂
 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar
Britt & Ulf Andréasson
Elitlamm