Regringsbesked om domstolsprocessen kring rovdjursjakt

Nu har regeringen lämnat besked om hur man vill att domstolsprocessen kring rovdjursjakten ska fungera i framtiden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht föreslår att Förvaltningsrätten i Luleå blir samlad instans för överklaganden.

Regeringen vill även att besluten om licensjakt efter varg som tas av de olika länsstyrelserna ska fattas senast den 15 september för att undvika att processen drar ut på tiden. Ändringar får ske de år som Naturvårdverket ska fastställa miniminivåer för förekomst av varg genom att tiden förlängs till 1 oktober.

Hela artikeln
ATL: Så ska vargstrulet undvikas i framtiden ››