KRASCH i rovdjurspolitiken ger inga påsklamm!

Debattartikel från SF och LRF Örebro. Har bl. a. publicerats i Jordbruksaktuellt.

Vill vi ha svenska lamm på tallriken?

7 av 10 konsumenter vill köpa svenskt lammkött men det svenska lammköttet räcker bara till 3 av dem.

Konsumtionsökningen har under den senaste tiden varit hela 7,5 % medan produktionen ökat med drygt 1 % under samma period. Trots höga avräkningspriser stor efterfrågan så ökar inte produktionen – varför? Svenska lammproducenter vill och kan producera lamm till den svenska marknaden. Men för att investera i ökad produktion så krävs framtidstro och långsiktiga villkor. Det som fattas idag är en fungerande rovdjursförvaltning som är trovärdig och hållbar över tid, och att vi djurägare och landsbygdsbor möts med respekt och förståelse. Någon landsbygd i världen ska ju producera våra livsmedel, så varför inte vår egen?

Efter många års strävan att hitta en rimlig rovdjurspolitik där samexistens med varg kan vara möjlig för landsbygdsboende med djurhållning var vi nästan där! Vargstammen har gynnsam bevarandestatus. Det fanns möjlighet att börja förvalta och vårda denna status genom urvalsjakt, det vill säga licensjakt, och det skulle vara möjligt att skyndsamt ta bort enskilda individer som återkommande stör och river tamdjur. ”Det ska råda en god samexistens mellan människa och stora rovdjur. Möjligheten att hålla tamdjur ska inte märkbart försvåras.”  Det har Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen, fastslagit i det övergripande nationella målet. Men nu har regeringen tydligen helt svängt i den politiska viljan. Ingen licensjakt på varg, och nu får vi veta att det blir försvårad skyddsjakt och minskning av ersättningar ur viltskadeanslaget dessutom. Detta är helt oacceptabelt och en ren kränkning mot oss som lever på landsbygden och bedriver företag med djuruppfödning.

Svenska Fåravelsförbundet och LRF Örebro är djupt oroade över det regeringsbeslut som nyligen togs om ändringar i jaktförordningen. Det innebär att jaktbeslut får överklagas till förvaltningsrätten och prövningar får ske i tre instanser. Eftersom beslut som godkänner jakt på varg ofta regelmässigt överklagas av bevarandeorganisationer innebär detta i praktiken att regeringen drar undan mattan för svensk fårnäring och den svenska landsbygden! Regeringens nya linje undergräver även de demokratiska beslut som är fattade, både i riksdag och i viltförvaltningsdelegationer/länsstyrelser ute i landet, där också miljörörelsen är representerad.
Licensjakt kan gå att genomföra om besluten tas midsommar året innan jakten ska genomföras, är det rimligt? Än värre är det med skyddsjakten. Nu står det skrivet i beslutet att domstolarna ska hantera ärenden skyndsamt. Vid ett rovdjursangrepp innebär ordet skyndsamt för oss djurägare samma dag eller nästkommande, inte som i domstolarnas värld 6-8 veckor för då är våra djur rovdjursmat sedan länge.

LRF Örebro och Fåravelsförbundet kräver att regeringen gör om och gör rätt. Vi har gett förslag på hur en överprövning ska kunna gå till. Det här är en fråga om vilja och mod. Se utanför asfaltskanten – Sverige är större än storstan!

Gudrun Haglund-Eriksson, Vice ordf. och rovdjuransvarig Svenska Fåravelsförbundet
Magnus Jönsson, Orf. Svenska Fåravelsförbundet
Per Willén, Regionordförande LRF Örebro