Informationsträff i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till informationsträff om förebyggande åtgärder mot lodjursangrepp. Träffen är främst riktad till tamdjursägare.

Plats: Rångedala Bygdegård
Tid: Måndagen den 16 maj klockan 18.00–21.00

Jens Frank Viltskadecenter, Bertil Andersson Länsstyrelsens besiktningsman och Mia Bisther vilthandläggare finns på plats för att prata om förebyggande åtgärder och svara på frågor.

Anmälan görs via e-post till: mia.bisther@lansstyrelsen.se, senast den 3 maj (ange namn, antal som kommer och kommun).