Remissinstanser sågar vargplan

Den femåriga planen för genetisk förstärkning av varg har varit ute på remiss. Flera remissinstanser är lindrigt sagt kritiska till planen.

Läs SFs remissvar ››
De 5 Stora: Sametinget och länsstyrelsen sågar vargplan ››