Rekordlite svenskt lammkött i påsk

Andelen svenskproducerat lamm på årets påskbord väntas bli den lägsta någonsin. Förklaringen är ökad import.

Trots att lammproduktionen ökat med 20 procent de senaste tio åren har andelen svenskproducerat minskat från 37 procent 2006, till 28 procent 2016 på grund av ökad import. Det visar siffror från Jordbruksverket.

En anledning till bristen på svenskt lammkött är ett lågt avräkningspris till producenten jämfört med nöt och gris. Där efterfrågan på just svenskproducerat lyft prisbilden.

Hela artikeln
ATL: Rekordlite svenskt lammkött i påsk ››