Remiss om generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Datum: 2015-10-15
Remiss: Näringsdepartementet
Svar:
LRF

Ladda ner remissvar ››