Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3)

Datum: 2015-06-15
Remiss: Justitiedepartementet
Svar:
LRF

Ladda ner remissvar ››