Förslag på föreskifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Saknr: L 100)

Datum: 2014-03-10
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Djurbönder
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Endast 4 kap. 11 § berör får.