Remissyttrande angående förslag till förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem

Datum: 2014-03-06
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissyttrande ››