Remissyttrande om förslag till rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Datum: 2014-02-20
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Svenska Djurhälsovården
Svensk Fågel
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötsköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››