Remissyttrande angående Jordbruksverkets förslag till fördelningsnycklar för vissa stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbruksverket remiss syftar till att inhämta synpunkter på hur medel i vissa åtgärder i kommande landsbygdsprogram bör fördelas till länsstyrelserna.

Jordbruksverket har föreslagit en fördelning till respektive länsstyrelse av stöd till bredbandsinvesteringar och investeringar i stängsel mot rovdjursangrepp.

Datum: 2014-02-19
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar ››