Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Datum: 2014-02-14
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svensk Fågel
Svensk Mink
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska ägg
Sveriges Djurbönder
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››